หนอนเพิ่งได้เข้าเรียนออกแบบในมหาลัยแห่งหนึ่งในเชียง